adr veiligheidsadvies

Een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen hebt u nodig als uw onderneming gevaarlijke stoffen vervoert, laadt of lost. Dit is zeker geen vrijblijvende aangelegenheid, maar een verplichting vastgelegd in ADR regelgeving.

Regelgeving

De bepalingen met betrekking tot de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in paragraaf 1.8.3 t/m 1.8.3.18 van de ADR regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In subsectie 1.8.3.1 wordt de volgende eis aan ondernemingen gesteld:

‘Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangend verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.’

Certificaat

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat “Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen”. Bergam Services heeft een gecertificeerde ADR veiligheidsadviseur vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het certificaat kunt u bekijken onder het logo van het CBR onderaan deze pagina in de grijze balk. Tevens zijn wij lid van de landelijke vereniging voor Veiligheidsadviseurs, het VVA.

Wat doet de ADR veiligheidsadviseur van Bergam Services?

Onze ADR veiligheidsadviseur heeft de volgende taken: nagaan of de voorschriften worden nageleefd, de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden, het opstellen van een jaarverslag voor de bedrijfsleiding en in het geval van een ongeval hierover schriftelijk rapporteren aan de bedrijfsleiding.

Veiligheidsadviseur inhuren?

U hoeft niet zelf een veiligheidsadviseur in dienst te hebben. U kunt ook een ervaren ADR veiligheidsadviseur inhuren bij Bergam Services. Onze adviseur heeft jarenlange praktijkervaring, is objectief en neemt alle taken van u over. Hij gaat na of alle voorschriften worden nageleefd, geeft zo nodig verbeteringen aan en stelt het verplichte jaarverslag op. Ook het trainen en bijscholen van uw medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden kennis moeten hebben van de regelgeving van het ADR (zoals: herkennen van etiketten, verpakkingen, transportdocumenten, etc.) kan Bergam Services desgewenst voor u verzorgen.

Geïnteresseerd in een gesprek met onze ADR veiligheidsadviseur? Bel 06 83998644 of klik hier.

 • Pauwoog 8
  5345 EN Oss

  T 0412 484754
  e.vandenberg@bergamservices.nl
  www.bergamservices.nl

  K.v.K.nr 70870454
  IBAN NL 41 RABO 0194 3941 07
  BTW nr NL858492155B01

Chemielager // chemical depot industry